ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ MEGA MASSAGE


Σε συνεργασία με την αλυσίδα του ομίλου μας Le Massage και όντας οι ηγέτες στον χώρο του massage αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε τo Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 - ΜEGA MASSAGE LEARNING CENTER με σκοπό να μεταλαμπαδεύσουμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας σε νέα παιδιά που ενδιαφέρονται για τον τομέα του massage αλλά και ταυτόχρονα να καλύψουμε την αυξανόμενη ζήτηση που έχει προκύψει στην αγορά παρέχοντας σε νέους και νέες μια ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Κέντρο δια βίου μάθησης είναι εγκεκριμένo από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπάρχουν διαθέσιμα σεμινάρια στη σχολή μας, τα οποία πραγματοποιούνται όλα σε ολιγομελή τμήματα.

Το MEGA MASSAGE LEARNING CENTER παρέχει πιστοποίησεις γνώσεων στις ειδικότητες Massage Therapist – Massage Therapist Expert και βεβαιώσεις παρακολούθησης στις μεμονωμένες εκπαιδευτικές ενότητες ή συνδυασμό αυτών.

Οι σπουδαστές/ιες λαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και, ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης.

Στο MEGA MASSAGE LEARNING CENTER προσφέρουμε στους σπουδαστές μας ολοκληρωμένη παροχή γνώσεων στη θεωρητική, αλλά κυρίως στην πρακτική κατάρτιση στον τομέα της μάλαξης, με τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης σε ένα από τα καταστήματα του ομίλου Le Massage.

Προγραμμα σπουδων